Blog 👀

Rozdíl mezi nano CBD a standardním CBD?

2. května 2021

autor: Sian Fergs

foto: Adobe Stock

Novým trendem mezi CBD produkty je nano CBD. Jaký je rozdíl mezi nano CBD a běžným CBD olejem?

Rozdíl mezi nano CBD a standardním CBD, standardní cbd, cbd olej, nano cbd, rozdíl, pures cbd, pure cbd

autor: Sian Fergs

foto: Adobe Stock

 

Rozdíl mezi nano CBD a standardním CBD?

 

 

Popularita kanabidiolu neboli CBD ve wellness kruzích rychle roste. Novým trendem mezi CBD produkty je nano CBD, které používá nanotechnologie pro snadnější absorpci CBD do organismu. Jaký je rozdíl mezi nano CBD a běžným CBD?

Pures jsou založené na nanoemulzi, což znamená, že obsahují nanočástice CBD suspendované ve vodě. Částice CBD jsou super malé, tudíž je vaše tělo lépe absorbuje.

Pures obsahují nano CBD částice – které lze aplikovat lokálně na kůži, nebo orálně – díky této nanotechnologii jsou Pures mnohem účinnější.

 

pures, nano cbd, cbd nano, infografika, propustnost, APLIKACE, DÁVKOVÁNÍ CBD

 

Klíčové rozdíly mezi nano CBD Pures a standardním CBD olejem

Nano CBD Pures jsou biologicky dostupnější než standardní CBD olej. Aby na vás CBD mohlo mít nějaký vliv, musí jej vaše tělo skutečně absorbovat. Bohužel, trávení CBD není vždy spolehlivou metodou jeho absorpce, protože určitou chvíli trvá, než vstoupí do krevního řečiště – a dokonce ne všechno CBD, které požijete, nakonec do vašeho krevního řečiště skutečně vstoupí.

 

biologická dostupnost, nano cbd, absorbce, pures, infografika

 

Lidské tělo je schopné intracelulárně absorbovat částice o velikosti do 600 nanometrů. Většina CBD produktů však obsahuje částice větší než 800 nanometrů, což znamená, že vaše tělo bude mít potíže je účinně absorbovat.

Jak potvrzuje naše laboratorní zpráva, částice v našich Pures jsou malé zhruba 200 nanometrů. 200 nanometrů navíc bezpečná velikost. Dnešní trend ukazuje, že se výrobci snaží dělat částice co nejmenší, což ale může být nebezpečné. Neexistuje žádná studie, která by říkala, kde částice menší 200 nanometrů v těle skončí. 

Protože jsou částice malé, lidské tělo je dokáže lépe absorbovat. Ve skutečnosti se po užití do vašeho těla vstřebá okolo 85 % CBD, zatímco studie ukazují, že běžné CBD má biologickou dostupnost pouze mezi 6 a 14 % v případě, že je konzumováno orálně.

Pro dosažení stejného účinku tedy stačí užít přibližně desetkrát méně nano CBD než standardního CBD.

Jinými slovy – přibližně 5 mg nano CBD bude mít stejné účinky jako 50 mg běžného CBD.

Jelikož je nano CBD biologicky dostupnější než standardní CBD, stačí málo. Malé množství nano CBD může být účinnější než stejné množství běžného CBD, protože jej vaše tělo absorbuje více.

Nano CBD je rozpustné ve vodě, standardní CBD oleje nejsou.

 

cbd do vody, rozpustné cbd, pures, nano cbd, cbd do kávy, cbd do smoothie, infografika

 

Mnoho lidí nemá rádo chuť tinktur CBD, jejich přidáním do vody nebo džusu se však tato chuť výrazně zlepší. Někteří lidé si dokonce přidávají CBD do čaje nebo kávy. Abyste CBD nepoškodili, neměla by teplota přesáhnout 60 °C.

Zde však nastává problém, protože olej a voda se nemísí. Běžné kapalné CBD se obvykle drží nahoře, pokud jej přidáte do šťávy nebo smoothie. To znamená, že se nemůže rovnoměrně promíchat do nápojů.

 

infografika, ukázka cbd ve vodě, ukázka nano cbd ve vodě, pures

 

Nano CBD je však rozpustné ve vodě. Jelikož jsou nanočástice extrémně malé, mohou být suspendovány ve vodě, což je výhodné zejména proto, že ve vodě rozpustné CBD můžete snadno přimíchat do šťávy nebo vody, se kterou se dokonale smísí.

Nanotechnologie řeší řadu problémů s běžným CBD díky tomu, že částice CBD jsou menší a ve vodě rozpustné. Proto je nano CBD mnohem efektivnější a snáze použitelné než standardní CBD.

ZDROJE

  • Izgelov, D. et al. 2018. The Effect of Piperine Pro-Nano Lipospheres on Direct Intestinal
  • Phase II Metabolism: The Raloxifene Paradigm of Enhanced Oral Bioavailability. DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.7b01090
  • Izgelov, D. et al. 2020. The effect of medium chain and long chain triglycerides incorporated in self-nano emulsifying drug delivery systems on oral absorption of cannabinoids in rats. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2020.119201
  • Kale, et al. 2017. Emulsion Micro Emulsion and Nano Emulsion: A Review. DOI: 10.5530/srp.2017.1.8
  • Millar, S. et al. 2018. A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. DOI: 10.3389/fphar.2018.01365 Saudagar, R.B. 2015. Pharmaceutical Nano emulsion as a Rational Carrier for Drug Delivery. DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00055.X