Blog 👀

Je CBD bezpečné pro děti?

30. května 2022

autor: Filip Linhart

foto: Adobe Stock

CBD je podrobováno mnoha dlouhodobým studiím a některé léčivé účinky se již považují za potvrzené. Přirozeně proto vyvstává otázka: Je CBD vhodné i pro děti?

CBD vs. dítě, CBD a bezpečí dětí, můžou děti užívat CBD, pures, cbd pro děti

autor: Filip Linhart

foto: Adobe Stock

Klinické užití

Může se stát, že bude po diskuzi s lékařem dítěti navrženo klinické užívání CBD, například na tlumení příznaků poruch autistického spektra či epilepsie.

Na 60 dětech s poruchami autistického spektra ve věku od 11 do 17 let byla provedena studie vlivu CBD. Výsledkem bylo snížení výskytu záchvatů o 61 % a incidence rušivého chování poklesla o 29 %. Mezi negativní účinky, které se vyskytly u méně než 10 % testovaných, patřila nespavost, podrážděnost a ztráta chutě k jídlu.

Několik studií z posledních let prokázalo snižování frekvence záchvatů také u dětí s epilepsií. 

V roce 2018 byl na zmírnění příznaků epilepsie ( konkrétně záchvatů a třesu) americkou FDA schválený lék Epidiolex. Jednalo se tak o první produkt s obsahem aktivních složek marihuany, který byl schválen ke klinické léčbě. O rok později byl pak povolený i na území Evropské Unie, v České republice je ale stále velmi těžko dostupný.


CBD fungovalo pro mě, tak proč ne pro mé dítě?

Je možné, že vy sami máte pozitivní zkušenosti s užíváním CBD na léčbu nespavosti, úzkosti, nebo třeba ztráty chutě k jídlu. Co funguje pro vás ale ještě nemusí fungovat pro vaše děti.

Pravidelné užívání CBD na léčbu nespavosti může přitom u dětí vést k rychlému vytvoření tolerance a dlouhodobému zhoršení kvality spánku, uvádí Paul Mitrani, psycholog z amerického Child Mind Institute (CMI).

Největší obavou je ve Spojených státech podle CMI nekonzistence v kvalitě dostupných CBD produktů a s tím spojené odchylky v dávkování. 

Studie amerického trhu s volně dostupnými CBD produkty ukázala, že v 9 ze 14 případů se hodnoty obsaženého CBD uvedené na přebalu značně lišily od reality. Toto může být velká komplikace, jelikož děti potřebují nižší, a tím pádem i preciznější dávkování.

Asi nejbezpečnějším způsobem, jak v těchto případech podávat CBD, jsou kvalitní oleje nebo tinktury. Dá se u nich totiž poměrně přesně přepočítat potřebná dávka CBD na kapky.


Co z toho plyne?

Dokud nebude provedeno důkladnější testování vlivu CBD na děti, mělo by být užíváno pouze po konzultaci s lékařem, a to v případech, kdy tradiční léčba nevyhovuje. Toto se může nejčastěji objevovat u poruch autistického spektra, či epilepsie.

Pokud vám připadá, že by vaše dítě mohlo z užívání CBD prosperovat, vždy to nejdříve proberte s jejich praktickým lékařem. 

Vzhlem ke zmíněným rozporům a neukončenosti výzkumů, na dotazy zákazníků Pures užívání u dětí nedoporučujeme, stejně jako u těhotných žen..